Ο Άγγελος Τσιγκρής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου: “Η θέση του είναι στο Αίγιο…” –

Ο βουλευτής Αχαΐας (δικηγόρος – καθηγητής της Εγκληματολογίας) Άγγελος Τσιγκρής, επισκέφτηκε και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Αίγιο.

Ο Αχαιός βουλευτής ενημερώθηκε διεξοδικά από τον πρόεδρο του ιδρύματος Κώστα Φουσέκη, αναφορικά με τις εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό εξοπλισμό των εργαστηρίων, τις υποδομές και τη γενικότερη λειτουργία του Τμήματος.

Ο Άγγελος Τσιγκρής επανέλαβε -για μια ακόμη φορά- τη θέση του για παραμονή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο, αφού οι εγκαταστάσεις του ιδρύματος είναι εξαιρετικές και πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Ο Αχαιός βουλευτής επανέλαβε το αίτημά του για δημιουργία και δεύτερης σχολής στο Αίγιο, με αντικείμενο τη σταφίδα, την αμπελουργία και την οινολογία, που θα προσιδιάζει με την αγροτική παραγωγή της Αιγιάλειας, η οποία φημίζεται για την εξαιρετικής ποιότητας μαύρης κορινθιακή σταφίδα, τα αμπέλια της και τα διεθνώς βραβευμένα κρασιά της._