«ΟΧΙ» στον ΧΥΤΑ Παπανικολού

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ


Σχετικά με τη νέα αδειοδότηση για εργασίες κατασκευής ΧΥΤΥ στην Παπανικολού, από τους προέδρους και τους κατοίκους της Δυτικής Αιγιαλειας ανακοινώνονται τα εξής:

-«Το 2003 εκδόθηκε η άδεια κατασκευής και λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ. Παρά την έκδοση της απόφασης αυτής εμείς συνεχίσαμε τον αγώνα εναντίον της κατασκευής του για μια σειρά από λόγους που αφορούν την υγεία μας και ιδίως την υγεία των παιδιών μας αλλά και το περιβάλλον, τονίζοντας την ακαταλληλότητα της περιοχής.

Οι απόψεις μας αυτές δικαιώθηκαν από τα παρακάτω γεγονότα: 1) Το 2013 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος (το επίσημο όργανο της πολιτείας για τον έλεγχο τέτοιων περιπτώσεων) έκανε αυτοψία στο χώρο, τρεις φορές διαδοχικά και κατέληξε στο συμπέρασμα (μεταξύ άλλων) ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος διότι διαθέτει πολλά νερά (επιφανειακά και υπόγεια) και επιπλέον, κατασκευάζεται επί ρέματος που διασχίζει τον χώρο και βρίσκεται πλησίον οικισμών. Στη συνέχεια, βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις που αναφέρονται στην αυτοψία και το 2014 επιβλήθηκε πρόστιμο στον εργολάβο ύψους 96.500 ευρώ για τις παραβάσεις αυτές.

2) Το 2013 συντάχθηκε επιστημονική μελέτη από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο σύμφωνα με την οποία ο συγκεκριμένος χώρος είναι ακατάλληλος τόσο για τα γεωλογικά του χαρακτηριστικά όσο και για την ύπαρξη επιφανειακών και υπόγειων νερών και ιδίως για την ύπαρξη ρέματος και πηγών εντός του χώρου.

3) Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω συντονισμένων ενεργειών ήταν να ανακληθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση) η άδεια του 2003. Η διοικητική πράξη της ανάκλησης της άδειας εκδόθηκε στις 14-4-2015 με συνέπεια να σταματήσουν τα έργα κατασκευής του ΧΥΤΑ. Όλες οι προσπάθειες που έκαναν μέχρι τώρα να αρθεί η ανάκληση και να προχωρήσουν τα έργα έπεσαν στο κενό.

Έτσι αναγκάστηκαν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες αδειοδότησης από την αρχή, δηλαδή όπως ακριβώς ξεκίνησαν το 2003 και εκδόθηκε τελικά τον Οκτώβριο 2021 νέα άδεια, δηλαδή 6 χρόνια μετά την ανάκληση.

Απαιτήθηκε νέα άδεια, γιατί εντωμεταξύ θεσπίστηκε νέα νομοθεσία με βάση την οποία ο κάθε φορέας διαχείρισης αποβλήτων και ο κάθε Δήμος υποχρεούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης. Ωστόσο, τέτοιο σχέδιο, με βάση το οποίο θα πρέπει να υλοποιούνται δράσεις ανακύκλωσης των αποβλήτων σε τέτοιο ποσοστό ώστε να καταλήγει στον ΧΥΤΥ το ανώτερο το 10% του συνόλου των αποβλήτων δεν υπάρχει. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν έχουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εμείς, οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, οι σύλλογοι της περιοχής και κάτοικοι, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα και θα προσφύγουμε στο ΣτΕγια να ακυρωθεί η άδεια για όλους τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.