Οι 5.500 του Ειδικού Προγράμματος του ΟΑΕΔ ζητούν την ανανέωση των συμβάσεών τους

To «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς» του ΟΑΕΔ ξεκίνησε στις αρχές του 2019. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας.

Οι εργαζόμενοι του ειδικού αυτού προγράμματος του ΟΑΕΔ, υπηρετούμε στο Νομό Αχαΐας σε υπηρεσίες όπως: ΕΦΚΑ, Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών, ΕΚΑΒ, Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών, Αποκεντρωμένη Διοίκηση/Τμήμα Διεύθυνση Υδάτων, ΟΑΕΔ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 6η ΥΠΕ κ.α.

Καθώς το πρόγραμμα έχει 12μηνη διάρκεια και σύντομα φθάνει στο τέλος του, οι ωφελούμενοι αυτού στο Νομό Αχαΐας συλλογικά αιτούμαστε την ανανέωση του για τους εξής λόγους:

  • Δεν αντιμετωπίστηκε η ανεργία, καθώς σύντομα θα είμαστε και πάλι άνεργοι,
  • Η μάστιγα του brain drain πρέπει να αντιμετωπιστεί, γεγονός που αποτελεί προτεραιότητα για την Πολιτεία,
  • Διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία λόγω των σπουδών μας και αποκτήσαμε την ειδική εμπειρία στις θέσεις που τοποθετηθήκαμε προσφέροντας τα μέγιστα στους δημόσιους φορείς,
  • Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εξαιτίας κυρίως των αυξημένων αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό στους δημόσιους φορείς.

Ζητούμε ανανέωση των συμβάσεών μας για τουλάχιστον ένα έτος, όπως άλλωστε συνέβη για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο αντίστοιχο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ των 4000 στην Υγεία. Είναι αναγκαία η παραμονή μας στους δημόσιους φορείς με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

Επιθυμούμε την στήριξη των ΜΜΕ στην προσπάθειά μας για δημοσιοποίηση στην κοινωνία και στους εμπλεκόμενους φορείς του ειδικού προγράμματος του ΟΑΕΔ των 5500 σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όσο και του αιτήματος ανανέωσης των συμβάσεων.

 

Συντονιστική Ομάδα Αχαΐας

των ωφελούμενων του Ειδικού Προγράμματος

5.500 Πτυχιούχων 22-29 ετών

Email: syntonistikiachaias5500@gmail.com