Οι πρόεδροι κοινοτήτων Δυτικής Αιγιάλειας κατέθεσαν πρόταση στην Αποκεντρωμένη για το “ΧΥΤΥ Παπανικολού”

Στις 31 Μαΐου 2021, οι πρόεδροι κοινοτήτων δυτικής Αιγιαλείας και κάτοικοι της περιοχής κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου κείμενο με τις απόψεις τους για τον “ΧΥΤΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ”, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Σε σχετικό δελτίο αναφέρουν:

“Στις 31 Μαΐου 2021, οι πρόεδροι κοινοτήτων δυτικής Αιγιαλείας και κάτοικοι της περιοχής καταθέσαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου κείμενο με τις απόψεις μας για τον “ΧΥΤΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ”, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου. Εκεί επισημαίνουμε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δεν εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του νόμου και ως εκ τούτου η έγκρισή της θα είναι παράνομη.

Συγκεκριμένα, η ΜΠΕ αν και κατατέθηκε το Μάρτιο 2021, ωστόσο δεν κάνει αναφορά και, συνεπώς, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Νοέμβριος 2020) και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Σύμφωνα με αυτές επιβάλλεται:

α) η χωριστή διαλογή των αποβλήτων και των βιοαποβλήτων,

β) η ανακύκλωση και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ώστε να φτάσει το λιγότερο, στο 55% έως το 2025, το 60% έως το 2030 και το 70% το 2035,

γ) το αργότερο έως το 2022  να οδηγούνται για ταφή στους ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ λιγότερο από το 10% των συνολικών αποβλήτων.

Στη ΜΠΕ δεν περιλαμβάνεται καμία από αυτές τις απαιτήσεις, καθώς αγνοούνται πλήρως το ΕΣΔΑ και η νομοθεσία με στόχο να “νεκραναστήσουν” τον ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ. Η αναφορά της ΜΠΕ ότι πρόκειται για ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ είναι φτηνό πρόσχημα, διότι αφενός δεν υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας ανακυκλώσιμων, ώστε να υπάρχει υπόλειμμα και αφετέρου οι διαστάσεις του έργου είναι ίδιες με εκείνες του ΧΥΤΑ πριν από 23 χρόνια.  Πρόκειται δηλαδή για διαστάσεις που καλύπτουν την ταφή 20.000 τόνων το χρόνο αποβλήτων και όχι των 5.000 τόνων το χρόνο όπως διατείνεται η ΜΠΕ.

Για το λόγο αυτό, πέραν της παρανομίας, πρόκειται και για σκάνδαλο διασπάθισης του δημόσιου χρήματος γιατί επιχειρείται να κατασκευαστεί ένα έργο με δεκαπλάσιο κόστος, τη στιγμή μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν θα διαθέσει ούτε ένα ευρώ για κατασκευή ΧΥΤΥ, παρά μόνο για ολοκληρωμένη διαχείριση που θα περιλαμβάνει τους υψηλούς στόχους ανακύκλωσης και αξιοποίησης.

Καλούμε το Δήμαρχο Αιγιαλείας και τη Δημοτική Αρχή να σεβαστούν τις προεκλογικές τους δεσμεύσεις και να καταθέσουν ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου και κατά προτεραιότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εύκολες λύσεις δεν είναι πάντοτε οι καλύτερες πολλώ δε μάλλον που εν προκειμένω πρόκειται για τη χειρότερη.  Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι σταματήσαμε την κατασκευή του έργου εδώ και 6 χρόνια και θα αντιπαλαίψουμε, με όλα τα νόμιμα μέσα, την επανέναρξή του”.

Οι πρόεδροι κοινοτήτων Δυτικής Αιγιαλείας και κάτοικοι της περιοχής