Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης ευχαριστούν θερμά την ALPHA BANK

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Ελίκης και ο διευθυντής Ελευθεριώτης Δημήτρης ευχαριστούν θερμά την ALPHA BANK , για την ευγενική προσφορά ενός Η/Υ, έτσι ώστε οι μαθητές να ωφεληθούν μέσα από τη μελέτη και χρήση του.

Τέτοιες ενέργειες αποδεικνύουν έμπρακτα την αρωγή και συμπαράσταση της κοινωνίας στο δημόσιο σχολείο που προσπαθεί συνεχώς για την ποιοτική αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.