Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες ομόρφυναν ένα κομμάτι της παραλιακής ζώνης των Σελιανιτίκων

Με Συμβολή στην Τοπική και Κοινωνική Πρόοδο – Στα Υπόψη η Δημιουργία «Μητρώου Εθελοντών» από το Νέο Συμβούλιο της Κοινότητας Σελιανιτίκων. 

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι πολίτες δυσανασχετούν αφού οι θεσμικοί φορείς όπως ο δήμος ή η περιφέρεια δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και δεν παρουσιάζεται το αναμενόμενο έργο και μάλιστα δεν λείπουν και τα παράπονα για τα στοιχειώδη ζητούμενα όπως η αντιμετώπιση της καθημερινότητας.

Στο σήμερα και ειδικότερα μετά την κρίση όπου τα προβλήματα διαρκώς διογκώνονται και μεταλλάσσονται η πολιτεία και οι μηχανισμοί της σε αρκετές περιπτώσεις αδυνατούν να τα αντιμετωπίσουν με επιτυχία και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις επίλυσής τους. Παράλληλα, στην ελληνική κουλτούρα κατά το πλείστον ο εθελοντισμός ως έννοια και ως έκφραση δεν έχει ωριμάσει στη συνείδηση των πολιτών, με συνέπεια οι περισσότεροι πολίτες να χαρακτηρίζονται από πνεύμα αδιαφορίας, ενώ λείπει και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και για την πορεία της συλλογικής ζωής.

Όμως, ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει τον μοχλό για την πρόοδο ενός τόπου λειτουργώντας ταυτόχρονα ως εφαλτήριο για την προσωπική εξέλιξη των μελών μιας κοινωνίας. Στον αντίποδα, σε μια σύγχρονη κοινωνία που ο δήμος σέβεται τους δημότες του η συνεργασία του με εθελοντές και συλλόγους σίγουρα είναι απαραίτητη, προς σημαντικό όφελος της τοπικής κοινωνίας και του δημότη.

IMG 2287
COLLAZ

Παράδειγμα ευαισθητοποιημένου κατοίκου για τα οφέλη του εθελοντισμού και τις θετικές του επιδράσεις στην τοπική κοινότητα αποτελεί ο Αποστόλης Λάππας, αφού με δική του ατομική δραστηριότητα φρόντισε να ομορφύνει ένα κομμάτι της παραλιακής ζώνης των Σελιανιτίκων και να συμβάλλει με τον τρόπο του στην αισθητική βελτίωση της περιοχής.

IMG 2288 COLLAZ

Εκτός από τις ατομικές εθελοντικές πρωτοβουλίες σημαντική συμβολή στην τοπική κοινωνία διαδραματίζουν οι σύλλογοι, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος, που χρόνια πριν είχε εξασφαλίσει να τοποθετηθούν αποδυτήρια στην παραλία των Σελιανιτίκων, προς σημαντική εξυπηρέτηση των πολυάριθμων λουομένων που κατακλύζουν κάθε καλοκαίρι στην περιοχή.

Και φέτος ο σύλλογος με ιδία έξοδα ανέλαβε την συντήρηση των αποδυτηρίων, ενώ σημαντική είναι η συνεισφορά και του Δημήτρη Σπυρόπουλου, που αφιλοκερδώς πρόσφερε την εργασία του για την επιδιόρθωσή τους.

Βεβαίως, το έργο του συλλόγου δεν περιορίζεται σε αυτή την δραστηριότητα αλλά είναι πολύπλευρο και περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις που προάγουν την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Ήδη, στις προτεραιότητες του επερχόμενου Προέδρου και του νέου συμβουλίου της κοινότητας Σελιανιτίκων είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση συνεργασιών για συλλογική δράση με την θέσπιση για πρώτη φορά του «Μητρώου Εθελοντών», με σκοπό την παραγωγή ενός αποτελεσματικού έργου στον τομέα του εθελοντισμού και της κοινωφελούς προσφοράς.

Σε δήλωση προέβη ο νεοκλεγείς Πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Ρόζος για την αξία του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο και αναφέρει ότι:

«Ο εθελοντισμός αποτελεί μια πολυμορφική στάση ζωής, η οποία δρα εποικοδομητικά όχι μόνο στο ίδιο το άτομο αλλά και στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι τυχαία η αρχαία ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει» και όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερα που θα έχουν την ιδιαίτερη σημασία τους στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριου για τον τόπο μας».