Οικονομική ενίσχυση για σπουδές σε πρωτοετείς φοιτητές της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ”, καλεί τους  ενδιαφερομένους φοιτητές ή φοιτήτριες, δημότες της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας ( πρώην Καποδιστριακού Δήμου Αιγίου) που εισήχθησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος  2021 – 2022 όπως υποβάλλουν αίτηση, έως την 10ηΝοεμβρίου 2021, προκειμένου να τύχουν οικονομικής ενίσχυσης για τις σπουδές τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση. (δίνεται από το Ίδρυμα).
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος “ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ” οικογένειας.
  4. Αντίγραφο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων οικογένειας (Ε9).
  5. Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021. (Μόρια)   (Δίνεται από το Σχολείο).
  6. Βεβαίωση έγγραφής σε Α.Ε.Ι.
  7. Δήλωση του Ν. 15599/86 ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από άλλο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα. (δίνεται από το Ίδρυμα).
  8. Αν σπουδάζει και άλλο παιδί της οικογενείας βεβαίωση από την αντίστοιχη Σχολή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως  Καλαβρύτων  & Αιγιαλείας, Ρωμανιώλη 41  2ος όροφος, από 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Υπεύθυνος κ. Χρήστος Γεωργίου τηλ. 26910 21777 εσωτ. 1