Αναλυτικά στοιχεία με τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Αιγιαλείας (1/09/2014 – 30/08/2019)

Σήμερα 30/8/2019 ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Αθανάσιος Παναγόπουλος σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Περικλή Παπαγιαννακόπουλο και τους συνεργάτες του, ζήτησε και έλαβε αναλυτική κατάσταση με τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου που έχουν ως εξής:

1.347.688,54 ευρώ μετρητά διαθέσιμα.

2.484.064,20 ευρώ μετρητά για ονοματισμένα έργα.

Ήτοι σύνολο 3.831.752,74 ευρώ στο ταμείο του Δήμου

Και επιπλέον 600.000 ευρώ κατατεθημένα σε τράπεζα από το κληροδότημα Οικονόμου

Την 1/9/2014 τα οικονομικά στοιχεία είχαν ως εξής:

1.291.433,13 ευρώ μετρητά διαθέσιμα.

2.636.005,73 ευρώ σε έργα.

Ήτοι σύνολο 3.927.438,86 ευρώ.

Στην διαφορά αυτή θα πρέπει να συνεκτιμηθούν όμως τα εξής:

1.Από το 2ο εξάμηνο του 2016 ,δεν υπήρχαν έσοδα από την ύδρευση 800.000 ευρώ περίπου κατ΄έτος.

2.Η μείωση 14% από τα δημοτικά τέλη επέφερε στα δύο χρόνια, μείωση 1.000.000 ευρώ περίπου.

3.Για τη μεταφορά 9.000 τόνων σε Χυτά της Περιφέρειας 1.000.000 ευρώ

4.Για εργασίες στο ΧΥΤΑ 750.000 ευρώ περίπου.

5.Και επιπλέον η ΔΕΗ χρωστάει στο Δήμο 1.888.719,65 ευρώ ,από ανεξόφλητους λογαριασμούς πολιτών, λόγω όξυνσης της οικονομικής κρίσης και τα οποία το 2014 δεν οφείλονταν από τη ΔΕΗ στον Δήμο.