Ξεκινούν οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

IF

Από το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές και οι επανεγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ξεκινούν την Δευτέρα 1η Ιουνίου και θα διαρκέσουν μέχρι την 19η  Ιουνίου. 

Είναι η τρίτη χρονιά που θα λειτουργούν και βρεφικά τμήματα στο Δήμο μας (από 6 μηνών έως 1,5 ετών και από 1,5 ετών έως 2,5 ετών) ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το πρόγραμμα ΕΣΠΑ (δωρεάν φιλοξενία νηπίων-βρεφών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς) θα συνεχιστεί και για το σχολικό έτος 2020-2021.

Σήμερα, εντός των ορίων του Δήμου μας λειτουργούν έξι Παιδικοί Σταθμοί. Οι Παιδικοί Σταθμοί του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» είναι χώροι αγωγής, με κύριο σκοπό την παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής στα μικρά παιδιά του Δήμου Αιγιαλείας. 

«Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις για την εκπαίδευση προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού. Μέσα από έναν προσεκτικό προγραμματισμό και σε χώρους ειδικά σχεδιασμένους για να μεγιστοποιούν τα παιδικά ερεθίσματα, το παιδί αναπτύσσει τις ικανότητές του, μαθαίνει να δρα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά και εκπαιδεύεται» τονίζει ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία» κ΄. Παναγιώτης Ανδριόπουλος.

Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αιγιαλείας είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και είναι οι εξής: 

-Α’ & B’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγίου (Ρωμανιώλη 45)

-Γ΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγίου (Μυρτιά Αιγίου)

-Δ΄Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγίου (Αισχύλου 5)

-Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Διακοπτού (Διακοπτό)

-Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ακράτας (Αγ.Γεωργίου- Ακράτα)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έντυπα αιτήσεων, τα δικαιολογητικά εγγραφής, επανεγγραφής, οικονομική συμμετοχή θα διατίθενται στους Δημοτικούς Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.