Ξεκινούν και πάλι οι εργασίες κατασκευής του έργου «Αποχέτευση οδού Κορίνθου Πόλης Αιγίου»

Από την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 θα επανεκκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του έργου «Αποχέτευση οδού Κορίνθου Πόλης Αιγίου». Οι εργασίες θα αρχίσουν από την συμβολή της οδού Κορίνθου με Ρ. Φερραίου. Δεν θα γίνεται ολική διακοπή της κυκλοφορίας αλλά τοπική κυκλοφοριακή ρύθμιση στη μια λωρίδα του ενός ρεύματος και για μήκος περίπου σαράντα (40) μέτρων στο μέτωπο των εργασιών. Θα υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις προσωρινές πινακίδες σήμανσης και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την αποφυγή ατυχημάτων.