Ξεκινούν έργα αποχέτευσης στην οδό Κορίνθου στο Αίγιο

ΥΨΟΥΣ ΕΝΑΜΙΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΥΡΩ (1.500.000,00€)

 

Η υλοποίηση ενός ακόμη μεγάλου έργου, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την πόλη του Αιγίου,  ξεκίνησε από την ΔΕΥΑ Αιγιαλείας μετά την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδό Κορίνθου στο Αίγιο,  με προϋπολογισμό 1.500.000,00€.

Το έργο ξεκινά με προθεσμία κατασκευής και αποπεράτωσης το ένα έτος, ενώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων που αποτελείται από τον κύριο συλλεκτήριο αγωγό επί των οδών Κορίνθου, Κανελλοπούλου και Ζωοδόχου Πηγής της πόλης του Αιγίου, καθώς και αγωγών σε διάφορες κάθετες οδούς στη διαδρομή του κύριου αγωγού. Το συνολικό μήκος του κύριου αγωγού αποχέτευσης είναι 2.086,00μ. Ακόμα περιλαμβάνονται οι αγωγοί για την παραλαβή των λυμάτων των παρόδιων κατοικιών σε διάφορες κάθετες οδούς και ως υποδομή για μελλοντική παραλαβή λυμάτων περιοχών όπως η Κουλούρα, η Αγ. Κυριακή κ.α., συνολικού μήκους 614,00μ. από τα οποία τα 477,00μ. θα είναι διαμέτρου Φ315 και τα υπόλοιπα 137,00μ. θα είναι διαμέτρου Φ250. Συνολικά θα κατασκευασθούν αγωγοί συνολικού κεκλιμένου μήκους 2.700,00μ.

Ανάδοχος εταιρεία αναδείχθηκε η «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» και η σύμβαση υπεγράφη στις 23 Σεπτεμβρίου.