Ξεκινά την Τρίτη 2 Μαΐου η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος στα εμπορικά καταστήματα

Από την Τρίτη 2 Μαΐου έως και την Δευτέρα 15 του μηνός, θα διαρκέσει η ενδιάμεση ανοιξιάτικη εκπτωτική περίοδος στα εμπορικά καταστήματα της χώρας.

 Μάλιστα, προαιρετικά τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν και την Κυριακή 7 Μαΐου (ως πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης ανοιξιάτικης εκπτωτικής περιόδου), με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

O Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Αιγιαλείας κατόπιν ενημέρωσης από την ΕΣΕΕ δίνει διευκρινίσεις και οδηγίες για την έναρξη των εκπτώσεων και την προσήκουσα διενέργεια τους, καθώς και για την λειτουργιά των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο , ως ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι ορίζονται καταρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, ωστόσο μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη.

Για το Νομό Αχαΐας , οι εαρινές ενδιάμεσες εκπτώσεις θα διαρκέσουν από την 1η έως την 15η  Μαΐου με προαιρετική λειτουργιά των καταστημάτων την Κυριακή ,7 Μαΐου.

Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν την συγκεκριμένη Κυριακή , από ώρα 11.00 έως και ώρα 20.00.

Οι ημέρες των εκπτωτικών περιόδων είναι ημερολογιακές και όχι εργάσιμες . Κατ΄ ακολουθία, ως  ημέρα έναρξης δεν θα είναι η 1η Μαΐου λόγο της αργίας της Πρωτομαγιάς  , αλλά η Τρίτη ,2 Μαΐου. Αντίστοιχα , τελευταία μέρα των εκπτώσεων θα είναι η Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017.

Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων , αναγράφεται η παλαιά και η νέα τιμή καθώς επιτρέπεται και η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης.

Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο, όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ.

Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους  ή την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής παραπλάνηση του καταναλωτή επιβάλλεται πρόστιμο όχι κατώτερο από δέκα (10.000) χιλιάδες ευρώ.

Αρμόδιες ελεγκτικές αρχές σύμφωνα με το νόμο είναι :

  1. Οι  υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου  του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  2. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  3. Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  4. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
  5. Οι υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος ,στη ζώνη δικαιοδοσίας τους.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή προστίμων είναι ο <<Κρατικός Περιφερειάρχης>>.