Ξεκινά η αντιπυρική περίοδος από 1η Μαΐου – Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πυρκαγιών

Από το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας, ενόψει της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου 2019, (01-05-2019 έως και 31-10-2019) και στα πλαίσια προληπτικών μέτρων για την προστασία από εκδήλωση πυρκαγιάς, καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως, οικισμών και σε απόσταση έως και 100μ. από τα όρια αυτών να προβούν στην αποψίλωση αυτών από ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 26 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α’ Καλλικράτης).

Η μη συμμόρφωση στα ανωτέρω επισύρει ποινή για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα και πρόστιμο βάση του άρθρου 94 (Ν. 3852/2010).

Επίσης και έχοντας υπόψη την υπ. αρ. 1/2019 Πυροσβεστική Διάταξη Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνεται ότι:

Απαγορεύεται η καύση αγροτικών εκτάσεων από 01-05-2019 μέχρι και 31-10-2019 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5, παρ. 1 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

Καθορίζεται από 01-05-2019 μέχρι και 31-10-2019 η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας στις περιοχές των παραγράφων 1α και 1β του άρθρου 1 της υπ. αρ. 1/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Πεδίο εφαρμογής των ανωτέρω τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 της υπ. αρ. 1/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Παναγόπουλος