ΝΠΔΔ: Έργα υποδομών και συντήρησης για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου

O εκσυγχρονισμός, η συντήρηση αλλά και η διαφύλαξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, ήταν πάντα πρώτης προτεραιότητας για τη δημοτική αρχή.

Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτήθηκαν από το ΝΠΔΔ τα εξής:

Εκσυγχρονισμός αθλητικών υποδομών Δημοτικού Σταδίου Αιγίου, επισκευή και συντήρηση γηπέδων αντισφαίρισης Αβύθου,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σταδίου Αιγείρας,αναβάθμιση αθλητικού συγκροτήματος Νικολάου Πλαστήρα,επισκευή και συντήρηση Δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Αιγίου,εκσυγχρονισμός ανοιχτού σταδίου Καμαρών,400.000 ευρώ.

Λειτουργία κολυμβητηρίου 200.000 ευρώ.

Ενεργειακή αναβάθμιση του Ανοιχτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αιγίου 453.000 ευρώ.

Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Αιγίου,Συμπολιτείας,Αιγείρας,Διακοπτού και Ερινεού,430.000 ευρώ

Πλαστικός χλοοτάπητας Πλαστήρα 150.000 ευρώ

Δημοσιογραφικά θεωρεία-Πίνακας Δημοτικού Σταδίου Αιγίου 50.000 ευρώ

Αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδικών σταθμών 100.000 ευρώ.