Νοσοκομείο Αιγίου – Ενημέρωση αιμοδοτών – Ημέρες και ώρες

Το τμήμα  Αιμοδοσίας του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας -Ο.Μ Αιγίου  ενημερώνει τους αιμοδότες   ότι οι αιμοληψίες πραγματοποιούνται:

Δευτέρα-Παρασκευή : 08:00-13:00 &

& Κυριακή:09:00-13:30