ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Η γκάφα στις δηλώσεις ατόμων με αναπηρία 80%»

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  • “Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες συνταξιούχοι με βαριές αναπηρίες, καθώς ορισμένα λάθη και παραλείψεις των ασφαλιστικών ταμείων τους και των αρμόδιων ΔΟΥ έχουν γίνει αιτία να μην αναγνωρίζεται η απαλλαγή των συντάξεών τους από τη φορολογία εισοδήματος και να καλούνται, με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων, να καταβάλουν υπέρογκα ποσά φόρων!

Οι εν λόγω συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 80% ή μεγαλύτερο, αντιμετωπίζουν δύο ειδών προβλήματα, που τους έχουν φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης:

Τα ασφαλιστικά ταμεία και οι υπηρεσίες συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από όπου λαμβάνουν τις συντάξεις τους οι εν λόγω φορολογούμενοι, υπέβαλαν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων λανθασμένα στοιχεία βεβαιώσεων για το είδος των συντάξεών τους. Συγκεκριμένα, απέστειλαν ηλεκτρονικά βεβαιώσεις αποδοχών, σύμφωνα με οποίες οι συντάξεις των συγκεκριμένων φορολογουμένων εντάσσονται στα εισοδήματα που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και όχι στα απαλλασσόμενα από τη φορολογία εισοδήματος ποσά, όπως προβλέπει κανονικά η ισχύουσα νομοθεσία. Το αποτέλεσμα της λανθασμένης αποστολής των στοιχείων αυτών ήταν η ΓΓΔΕ να προσυμπληρώσει τα καθαρά ποσά συντάξεων των συγκεκριμένων αναπήρων φορολογουμένων στους κωδικούς 303-304 του πίνακα 4Α της φορολογικής δήλωσης, όπου δηλώνονται τα ποσά που φορολογούνται κανονικά!

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβάλει πολλοί από τους φορολογουμένους αυτούς παραπέμπονται στις αρμόδιες ΔΟΥ για έλεγχο δικαιολογητικών.

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις, οι υπάλληλοι των ΔΟΥ δεν αποδέχονται ως δικαιολογητικό για την απόδειξη του βαθμού αναπηρίας τη βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, αλλά ζητούν βεβαιώσεις από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), οι οποίες για να αποκτηθούν θα πρέπει οι βαριά ανάπηροι φορολογούμενοι να περάσουν από τις χρονοβόρες διαδικασίες επιτόπιας πιστοποίησης των παθήσεών τους από τα συγκεκριμένα κέντρα.

Επειδή η μη αποδοχή των βεβαιώσεων των ασφαλιστικών φορέων είναι παράνομη, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν δεκτές και οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εφόσον από αυτές προκύπτει ότι κατόπιν ιατρικής εξετάσεως διαπιστώθηκε ποσοστό αναπηρίας 80% ή μεγαλύτερο».

 

Ερωτάσθε:

  • Ποιες νομοθετικές και άλλες διοικητικές πρωτοβουλίες θα αναλάβετε ώστε να επανορθωθεί «η γκάφα στις δηλώσεις των ΑΜΕΑ»;