Να μην αποδυναμωθεί το ΠΕΔΥ Αιγίου

Ζήτησαν τις γιατρούς για να καλύψουν εφηµερίες στο Νοσοκοµείο Αιγίου

Το τοπικό παράρτηµα του ΠΕ∆Υ Αιγίου, εδώ και αρκετό καιρό έχει στο ενεργητικό του δύο Γενικές Ιατρούς διορισµένες στο ίδρυµα, οι οποίες εξυπηρετούν καθηµερινά 20 τηλεφωνικά ραντεβού από τις 8 το πρωί έως τη µία το µεσηµέρι.

Πολλοί συµπολίτες απευθύνονται στις γιατρούς Ζορµπά Χριστίνα και Ψωµιάδη Άννα, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη συνταγογράφηση των φαρµάκων (γλιτώνοντας έτσι και τα 10 ευρώ που απαιτούνται για τη συνταγογράφηση σε ιδιωτικό ιατρείο), αλλά ακόµα προσφέρουν και φροντίδα σε τραυµατίες µικρών περιστατικών.

Παρόλα αυτά, ζητήθηκε από τις δύο γιατρούς να εγκαταλείψουν τις διορισµένες θέσεις τους που προορίζονται για το ΠΕ∆Υ Αιγίου και να προσφέρουν υπηρεσίες στο Νοσοκοµείο Αιγίου καλύπτοντας εφηµερίες στο χειρουργικό τµήµα.

Η είδηση προκάλεσε αναστάτωση στο τοπικό παράρτηµα του ΠΕ∆Υ και στον κόσµο που εξυπηρετείται, αφού εάν µεταφέρονταν στο Νοσοκοµείο Αιγίου οι δύο Γενικοί Ιατροί, οι θέσεις θα έµεναν κενές και ο κόσµος θα έπαυε να εξυπηρετείτο. Μετά από συντονισµένες ενέργειες των δύο ιατρών, αποφασίστηκε να παραµείνουν προσωρινά στις θέσεις τους στο ΠΕ∆Υ.

Ας επιληφθούν οι αρµόδιοι του θέµατος, µιας και το ΠΕ∆Υ Αιγίου είναι απαραίτητο και ζωτικής σηµασίας για τους συµπολίτες Αιγιαλείς.

ΦΡΟΣΩ ΣΤΙΒΑΧΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΥΡΙΔΗ