Νίκος Σπηλιόπουλος: “Θα δώσω έναν τίμιο και αξιοπρεπή αγώνα, με πίστη στις προσωπικές μου αξίες”

Από την εφημερίδα “ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”