Νέο «μπλόκο» ΚΕΔΕ στους συμβασιούχους: Απειλεί με αύξηση δημοτικών τελών

Μετά την χθεσινή επιστολή προς Χρ. Βερναρδάκη με την οποία τόνιζε την αδυναμία των δήμων να προσλάβουν τους συμβασιούχους καθαριότητας των οποίων παρατείνονται οι συμβάσεις έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 αν δεν εξασφαλιστούν επιπλέον κονδύλια από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επανέρχεται σήμερα με ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον υπουργό Εσωτερικών Π. Κουρουμπλή και νεότερη δήλωσή του. Σε αυτή στην ουσία «απειλεί» με αύξηση των δημοτικών τελών, τονίζοντας χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «Ως δήμαρχοι είμαστε υπέρ των εργαζομένων, ωστόσο λόγω της δεδομένης οικονομικής δυσπραγίας των δήμων και της αδυναμίας των πολιτών να ανταπεξέλθουν σε περεταίρω (sic) επιβάρυνση μέσω των δημοτικών τελών, η ΚΕΔΕ επιμένει στο αίτημά της για επιπλέον χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο του κόστους των συμβάσεων που ανανεώνονται».

Σύμφωνα με την πρόταση της ΚΕΔΕ «οι δήμοι θα είναι σε θέση να λάβουν απόφαση παράτασης των συμβάσεων, εφόσον υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίωση ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου».

Αναλυτικά η τροπολογία που προτείνει η ΚΕΔΕ: «Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και εξήντα (60) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., δύνανται να παραταθούν μέχρι 31-12-2017, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και βεβαίωση ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, ανεξάρτητα αν αυτές έχουν παραταθεί με προηγούμενη διάταξη.»