Νέος κύκλος αιτήσεων για τις «Λευκές περιοχές» του Δήμου Αιγιαλείας

Δωρεάν πρόσβαση στους τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας

Ξεκίνησε από 1η Μαρτίου ο τρίτος κύκλος υποβολής αιτήσεων για την πρόσβαση περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (Λευκές περιοχές) στο πρόγραμμα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 14177/14-5-2021 «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας».

Με τη δράση «Λευκές Περιοχές», 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν και για διάστημα οκτώ ετών, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2022 να υποβάλουν αίτηση ψηφιακά στη σελίδα  HYPERLINK “https://white-areas.gov.gr/” \t “_blank” https://white-areas.gov.gr/  ή στο ΚΕΠ της περιοχής τους.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα επιδότησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δωρεάν παροχές:

• χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού, όπου απαιτείται

• 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας

• 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασής του, όταν αυτός απαιτείται

• ελεύθερη επιλογή παρόχου

Η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώνεται στην αίτηση. Το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επιλεχθεί μετά από εξουσιοδότηση του δικαιούχου. Επίσης, την αίτηση υποβάλλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτησης στο πλαίσιο της δράσης.

Η δράση υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET). Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΑΔΕ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστείτε μόνο:

•             Τους κωδικούς σας taxisnet

•             Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε μόνο:

•             Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας

•             Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215-2157840 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 ή με e-mail στη διεύθυνση  HYPERLINK “mailto:helpdesk@tvcoverage.gr” \t “_blank” helpdesk@tvcoverage.gr

Στον Δήμο Αιγιαλείας, οικισμοί που δεν έχουν τηλεοπτικό σήμα και οι μόνιμοι κάτοικοί τους δικαιούνται να περιληφθούν στο πρόγραμμα των «Λευκών περιοχών» είναι οι εξής:

ΑΙΓΕΙΡΑ

Βελλά, Εξοχή, Μοναστήριον, Περιθώριον, Σελιάνα.

ΑΙΓΙΟ

Άγιος Ηλίας, Άγιος Ιωάννης, Αχλαδέα, Δάφναι, Κάτω Μαυρίκιον, Κάτω Πτέρη, Κουνινά, Λάκκα, Μελίσσια, Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μονή Πεπελενίτσης, Μπουφούσκια, Παρασκευή, Πελεκίστρα, Χατζής.

ΑΚΡΑΤΑ

Αγία Βαρβάρα, Αγρίδιον, Άνω Μεσορρούγι, Βαλιμή, Βουνάκιον, Ζαρούχλα, Κάτω Ποταμιά, Μεσορρούγιον, Παλαιοσταφίδα, Περιστέρα, Πλάτανος, Σόλος, Τσιβλός, Φούρνοι, Χαλκιάνικα.

ΔΙΑΚΟΠΤΟ

Άνω Διακοπτόν, Δερβένιον.

ΕΡΙΝΕΟΣ

Άνω Σαλμενίκον, Δαμακίνιον, Κάτω Σαλμενίκον, Νέο Σαλμενίκον, Νέος Ερινεός, Σαρκουνάς.

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

Άγιος Κωνσταντίνος, Άνω Δουκαναίικα, Βερίνον, Δημητρόπουλον, Επταπίττα, Μάγειρας, Μερτίδιον, Νεραντζιές.