Νέα έργα συντήρησης επαρχιακών οδών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σημαντικές αποφάσεις για τη δημοπράτηση έργων έλαβε κατά τη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα οι αποφάσεις αφορούν:

  • Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΥ» Προϋπολογισμού: 1.950.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )
  • Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση Αντιπλημμυρικών Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας» Προϋπολογισμού: 1.200.000,00 € ( με Φ.Π.Α. ).
  • Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, έγκριση της διακήρυξης και του σχεδίου της προκήρυξης καθώς και Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 15Ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ» Προϋπολογισμού: 773.000,00 € ( με Φ.Π.Α.).
  • Έγκριση των όρων δημοπράτησης και της διακήρυξης διεξαγωγής της δημοπρασίας με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική δημοπράτηση) του έργου «Αποκατάσταση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας» προϋπολογισμού 450.000,00 € (2014ΣΕ5710004).