Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α: “Nα συμπεριληφθεί και ο Δήμος Αιγιάλειας στον περιφερειακό σχεδιασμό για οριστική λύση του ζητήματος”

ΑΠΟΦΑΣΗ -ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η λύση της διαχείρησης των απορριμμάτων που υποσχόταν ο κ. Καλογερόπουλος αποδίδει καρπούς και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην μεταφορά απορριμμάτων τρίβουν τα χέρια τους !

Μεταφέρονται 50.000 τόνοι απορριμμάτων με τιμές προορισμού Κοζάνης ,αλλά σε άλλους κοντινότερους ΧΥΤΑ με κόστος πάνω από 4 εκ ευρώ από ιδιωτική εταιρεία με την τεράστια έκπτωση του 1%.

Η παράταξη Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α) πρότεινε στην Οικονομική επιτροπή την αναβολή της απόφασης και να έλθει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο και να αποφασίσει το ανώτερο αυτό όργανο λόγω της σοβαρότητας του θέματος .

Όμως ο δήμαρχος με την πλειοψηφία που διαθέτει στην οικονομική επιτροπή απέρριψε αναιτιολόγητα την πρόταση της παράταξής μας όπως και τις άλλες παρόμοιες προτάσεις που εκφράστηκαν από τις άλλες 2 παρατάξεις της αντιπολίτευσης .

Μετά από αυτή την εξέλιξη 20 δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης μεταξύ αυτών και οι σύμβουλοι της παράταξής μας ζητούν να συγκληθεί κατεπειγόντως σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αιγιαλείας με θέμα «Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Μεταφορά 50.000 τόννων απορριμάτων Δήμου Αιγιαλείας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τα έτη 2020 – 2023» ,κήρυξη αυτού ως ασύμφορου για το Δήμο μας και μη υπογραφή σχετικής σύμβασης ανάθεσηςέργου από τον δήμαρχο Αιγιαλείας.

Η Παράταξη (Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α) υποστηρίζει τη θέση ότι το κόστος της προσωρινής μεταφοράς των απορριμμάτων πρέπει να το αναλάβει η πολιτεία όπως έχει υποχρέωση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης .

Τέλος πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Δήμος Αιγιάλειας στον περιφερειακό σχεδιασμό για οριστική λύση του ζητήματος που όμως τώρα έχει αποκλειστεί και η δημοτική αρχή επαναπαύεται και αντιμετωπίζει το ζήτημα μοιρολατρικά αντί να το απαιτήσει αγωνιστικά.