Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α: Η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. στη θέση “Παπανικολού, χωρίς να υπάρχει εργοστάσιο μόνο ερωτηματικά και ανησυχίες δημιουργεί

Από την Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας(Μ.ΠΡΟ.Σ.Τ.Α) εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση :

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 18-6-2021 το 5ο θέμα αφορά :

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) στη θέση “Παπανικολού “Δ.Ε. Συμπολιτείας Δήμου Αιγιαλείας Π.Ε.Αχαϊας ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ(ΠΕΤ 2012431025).

Σύμφωνα με την εισήγηση η παρούσα μελέτη αφορά την Κατασκευή νέου Χ.Υ.Τ.Υ για την διάθεση των υπολειμμάτων του Δήμου Αιγιάλειας  και Δήμου Καλαβρύτων με ημερήσια δυναμικότητα 21,8 t/ημέρα και  5.4449,6 t/έτος.

Δημότες της Δυτικής Αιγιάλειας πάρτε την υπόθεση στα χέρια σας για να αποτρέψετε αυτά τα σχέδια σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας σας.

Η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. χωρίς να υπάρχει εργοστάσιο μόνο ερωτηματικά και ανησυχίες δημιουργεί.