Μπαράζ ελέγχων από την ΑΑΔΕ

Φοροέλεγχοι με ηλεκτρονικά εργαλεία, αυτοματοποιημένες διαδικασίες e- κατασχέσεων, αναθεώρηση της νομοθεσίας για το άνοιγμα και τις κατασχέσεις θυρίδων, χιλιάδες έφοδοι των εφοριών και των τελωνείων, περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Με φόντο το στόχο για είσπραξη τουλάχιστον 5 δις ευρώ από παλιά και νέα χρέη, ως «κλειδί» χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, που διακρίνεται στις ακόλουθες εφαρμογές:

  • Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών
  • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών
  • Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων
  • Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης
  • Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών
  • Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών

 

Όσον αφορά στους φορολογικούς ελέγχους, θα γίνονται κατά ομάδες, με συγκεκριμένα κριτήρια «επικινδυνότητας». Στο Σχέδιο συμπεριλαμβάνονται:

  • Καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων ανά φορολογία, κλάδο και γεωγραφική περιοχή με διαστρωμάτωση των φορολογουμένων
  • Έρευνα συμμόρφωσης κλάδων παροχής υπηρεσιών τουριστικού ενδιαφέροντος. Πιλοτικές δράσεις συμμόρφωσης και διαβίβαση ευρημάτων αρμοδίως προς αξιοποίηση
  • Εντοπισμός φυσικών και νομικών προσώπων που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Δημιουργία και δημοσίευση χρηστικού οδηγού για συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων