Μικρές ανακατατάξεις στην πολιτική και διοικητική δομή του δήμου Αιγιάλειας

Από το γραφείο του δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου, δίνεται στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

 • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, προτείνεται η κα Μαρία Γιδά.
 • Αντιδήμαρχος Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικών, παραμένει η κα Μαρία Σταυροπούλου, η οποία θα συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος των Δημοτικών Ενοτήτων Ακράτας και Αιγείρας.
 • Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Τροχαίου Υλικού και Κινητής Περιουσίας, παραμένει ο κ. Νικόλαος Καραΐσκος, ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση κωλύματος.
 • Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), ορίζεται η κα Διαμάντω Βασιλακοπούλου, η οποία θα συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.
 • Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, παραμένει ο κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος.
 • Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων. Παιδείας (Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Πανεπιστημιακές Σχολές), ορίζεται ο κ. Γρηγόριος Τριανταφυλλόπουλος.
 • Αντιδήμαρχος Τουρισμού, εθιμοτυπίας, τελετών και εκδηλώσεων παραμένει ο κ. Ευστράτιος Βαρδάκης.
 • Αντιδήμαρχος (άμισθος) Πολεοδομίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, παραμένει ο κ. Βασίλειος Γ. Χριστόπουλος, ο οποίος θα συνδράμει τον Δήμαρχο για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού.
 • Αντιδήμαρχος (άμισθος) για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού και Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγιαλείας, ορίζεται ο κ. Γεώργιος Ντίνος.
 • Εντεταλμένη Σύμβουλος για θέματα Πολιτισμού ορίζεται η κα Μαρία Τσουκαλά, η οποία παραμένει Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας «ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.».
 • Εντεταλμένος Σύμβουλος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και τοπικού ενδιαφέροντος της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας ορίζεται ο κ. Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ο οποίος παραμένει Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
 • Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, παραμένει ο κ. Δημήτριος Ελευθεριώτης.
 • Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας, ορίζεται ο κ. Επαμεινώνδας Δούλος.

 

Σημειώνεται, ότι η θητεία των νεοδιορισθέντων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Συμβούλων, ορίζεται μέχρι τις 31.12.2022, ενώ για τους Αντιδημάρχους που παραμένουν στα καθήκοντά τους, η θητεία ισχύει όπως ακριβώς έχει ορισθεί με την προηγούμενη απόφαση ορισμού τους.