Μικρά αντιπλημμυρικά έργα στην Αιγιάλεια

Μικρά αντιπληµµυρικά έργα ξεκινά το τµήµα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Αιγιάλειας, μετά από απόφαση που υπεγράφη από την αρμόδια αντιδήμαρχο τεχνικών έργων Βασιλική Ψυχράμη, για την άρση επικινδυνότητας σε διάφορα σηµεία. Οι αντιπληµµυρικές εργασίες είναι αναγκαίες, µιας και ο δήµος µας απειλείται από µια έντονη βροχόπτωση.

Η αρµόδια Αντιδηµαρχος ΄Εργων κ. Βασιλική Ψυχράµη ευχαριστεί θερµά την Πυροσβεστική και στην Αστυνοµία Αιγίου για την συνεργασία, καθώς και τους προέδρους των τοπικών διαµερισµάτων που βρίσκονται στις επάλξεις.

Οι αντιπληµµυρικές εργασίες δόθηκαν µε απευθείας αναθέσεις από το ∆ήµαρχο Αιγιάλειας κ. ∆ηµήτρη Καλογερόπουλο και αφορούν παρεµβάσεις στο Ριζόµυλο, Ελαιώνα, Νικολέικα και Βαλιµήτικα, Ζήρια, Νέο Ερινεό, Ελίκης (αντιπληµµυρικές εργασίες, άρση καταπτώσεων), Σαλµενίκο, Φασουλέικα Ροδοδάφνης.