Μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στο Αίγιο λόγω Θεοφανείων

Με απόφαση Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου και κατόπιν αίτησης του Συλλόγου Αγροτών και Πλανοδίων Λαϊκής Αγοράς Αιγίου, η λειτουργία της λαϊκής αγοράς στο Αίγιο που κανονικά πραγματοποιείται ημέρα Σάββατο, θα διενεργηθεί την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024 λόγω της εορτής των Θεοφανείων.

Η μεταφορά της ημέρας λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ισχύει μόνο για την συγκεκριμένη ημέρα.