Μεταφορά της ημέρας διενέργειας της λαϊκής αγοράς

Λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 30 του Ν. 4497/17 οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών.     

 Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας μίας λαϊκής αγοράς είναι εθνική ή τοπική αργία, μπορεί να μεταφερθεί έκτακτα η ημέρα λειτουργίας της.

Κατόπιν αιτήσεως των παραγωγών πωλητών της Λαϊκής Αγοράς Αιγίου, την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αιγιαλείας και την υπ’ αριθ. 34/22-12-2021 απόφαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών η ημέρα  λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Αιγίου μεταφέρεται από τις 25/12/2021, ημέρα Σάββατο, την Παρασκευή 24/12/2021, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων και από  1/1/2022, ημέρα Σάββατο, την Παρασκευή 31/12/2021, λόγω της αργίας της Πρωτοχρονιάς.