Μεγάλου εύρους συντηρήσεις στους επαρχιακούς δρόμους των Καλαβρύτων

Σε συντηρήσεις των επαρχιακών οδών του Δήμου Καλαβρύτων προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς σήμερα Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και είναι προϋπολογισμού 4,3 εκατ ευρώ.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν μεταξύ άλλων  αφορούν εργασίες άρσης επικινδυνότητας λόγω καθιζήσεων, κατολισθήσεων, διαβρώσεων του ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας ή των πρανών των οδών, επουλώσεις λάκκων, εργασίες αποκατάστασης της βατότητας, αντικατάστασης τυχόν κατεστραμμένων στηθαίων , επισκευή φθορών. Επίσης προβλέπεται η αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού των οδών, όπως επαναδιαγράμμιση, πινακίδες σήμανσης, ανακλαστήρες οδοστρώματος, γραμμική οριοσήμανση κ.α .

Βάσει της σύμβασης, για δύο χρόνια θα υπάρχει ενεργή εργολαβία στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της περιοχής των Καλαβρύτων, ώστε να αντιμετωπίζονται και τυχόν έκτακτα προβλήματα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί τον σχεδιασμό της και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας με έργα που βελτιώνουν την ποιότητα των υποδομών και μεγιστοποιούν την ασφάλεια των χρηστών