Αρχική Μεγάλες οι ανάγκες της κοινωνίας σε περίοδο κρίσης DT-2017.11.9 (7) Γ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

DT-2017.11.9 (7) Γ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ