Μεγάλες δωρεές στο ΕΚΑΜΕ από μεγάλους Ανθρώπους

Οι συνάνθρωποί μας έχουν γνωρίσει το έργο του Ε.Κ.Α.ΜΕ., έχουν εμπιστευτεί τη δουλειά που προσφέρει ο χώρος στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους και με κλειστά σχεδόν μάτια ενισχύουν τις δράσεις του.

Εντυπωσιακή όμως, είναι η ενίσχυση που δέχεται το Ε.Κ.Α.ΜΕ. και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν στη χώρα μας και παρ’ όλ’ αυτά ενδιαφέρονται για τη βιωσιμότητα των ειδικών χώρων και την ποιότητα ζωής των ατόμων με δυσκολίες και ενισχύσουν με μεγάλα ποσά που καλύπτουν ανάγκες ζωτικής σημασίας.

Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κίνησης ευαισθησίας αποτέλεσε η δωρεά του κύριου Georgios Frouzakis προς το Ε.Κ.Α.Μ.Ε. Ο μεγάλος δωρητής, κάτοικος της Γερμανίας φρόντισε με τη δωρεά του να καλύψει λειτουργικές ανάγκες μηνών του Κέντρου!

Οι ευχαριστίες δεν βγαίνουν από τα χείλη του Δ.Σ., των «παιδιών» και του εκπαιδευτικού προσωπικού αλλά από την καρδιά όλων. Του εύχονται δε ολόψυχα υγεία και συνεχείς χαρούμενες καθημερινές στιγμές οι οποίες στο σύνολό τους θα του προσφέρουν μια ευτυχισμένη ζωή.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

Κούσκουρη Βασιλική                                                          Γκιώνης Γεώργιος