Μείωση ενοικίων στα περίπτερα

Η Ένωση Καπνοπωλών Περιπτεριούχων Παντοπωλείων Μίνι Μάρκετ Ψιλικών Αιγιαλείας ανακοινώνει:

«Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα στην Α.Α.Δ.Ε. για τις δηλώσεις COVID από τους ιδιοκτήτες και ενοικιαστές περιπτέρων.

Όπως αναγράφεται και στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 956: «Οι δικαιούχοι του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρων ή κυλικείων υποβάλλουν τη «Δήλωση Covid» και τη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021 από την 12η Μαρτίου μέχρι και την 12η Απριλίου2021.»

Όλοι λοιπόν ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι ενοικιαστές περιπτέρων, είτε σε Δήμο είτε σε Ιδιοκτήτη, μπορούν να επωφεληθούν της μείωσης ενοικίου. Παρακαλούμε όπως έρθουν σε συνεννόησηε με τους ιδιοκτήτες και τους λογιστές τους για τις σχετικές διαδικασίες.»ΕΕε

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου