«Μείζον έγκλημα» ο ΧΥΤΑ στην Παπανικολού, δηλώνει ο Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ κ. Π. Μέρκος.

Αυτές οι δηλώσεις του κ. Μέρκου έρχονται να επαληθευτούν με την επιβολή προστίμου ύψους 96.500, που βαρύνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον: α) στον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και τον Καθολικό Διάδοχό του (εφεξής ‘Κύριο του Έργου’) και β) στην Κ/ΞΙΑ «ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – Αφοι ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (εφεξής ‘Ανάδοχο του Έργου’), Κύριο και Ανάδοχο κατασκευής αντίστοιχα, του Έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση «Παπανικολού» του Δ. Συμπολιτείας ,Ν. Αχαΐας» (εφεξής ‘Έργου’), όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που εξέδωσαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στις 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Παράλληλα ο κ. Μέρκος πραγματοποίησε αυτοπροσώπως, νέα αυτοψία στο χώρο του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ, όπου βεβαίως διαπίστωσε ότι οι παρανομίες συνεχίζονται και η αρμόδια υπηρεσία των Ε.Π., θα συντάξει νέα έκθεση Ελέγχου, που θα κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς και στον αρμόδιο Υπουργό.

Επίσης σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Τ.Κ. Μυρόβρυσης, κ. Φ. Τσουμπού, συνεχίζουν την παρανομία ακόμα και στην περίφραξη του χώρου του ΧΥΤΑ, καταπατώντας ένα μέρος του αγροτικού δρόμου που οδηγεί στην Μυρόβρυση.  Παρ’ όλες τις ενέργειες του κ. Τσουμπού στις αρμόδιες υπηρεσίες, σήμερα ξεκίνησαν να ρίχνουν τσιμέντα για την περίφραξη.

papanikolou_2013_1Οι Πρόεδροι  Τ. Κ. Δυτικής Αιγιαλείας και Φορείς και κάτοικοι της περιοχής καλούν τους καθ’ ύλην αρμόδιους, δηλαδή την Αδειοδοτούσα Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), να επιταχύνει ΑΜΕΣΑ τις διαδικασίες που έχει ήδη δρομολογήσει και αφορούν στην αλλαγή των Περιβαλλοντικών  όρων.  Ουσιαστικά αυτό σημαίνει αλλαγή χώρου, αφού η Παπανικολού είναι ακατάλληλη και δεν πρόκειται να φύγει από εκεί ούτε το υδατόρεμα, ούτε το δάσος που εφάπτεται του ΧΥΤΑ, ούτε οι πηγές και φυσικά ούτε το ποτάμι.