Μήνυμα Ἱερωνύμου γιά τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ τήν ἔναρξη τῆς νέας κατηχητικῆς περιόδου ἀπευθύνομαι πρός ἐσᾶς, μέ πατρική ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον, γιά νά σᾶς προσκαλέσω νά μετάσχετε καί ἐφέτος στίς ἐνοριακές νεανικές συνάξεις πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά κηρύξει στίς ψυχές σας τήν εἰλικρίνεια, τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τούς συναθρώπους μας καί νά διορθώσει τά προβλήματα πού προκαλοῦν ἡ κοινωνική διάσπαση καί οἱ ἰδεοληψίες. Ἔρχεται νά ἐνσταλάξει στίς καρδιές σας τά ἰδανικά πού μᾶς χαρακτηρίζουν ὡς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, τίς αἰώνιες προγονικές μας ἀρχές, τήν εὐλάβεια καί τό ἐκκλησιαστικό ἦθος πού χαρακτηρίζουν τό Γένος μας.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά μετατρέψει σέ ἀρετή καί σωφροσύνη κάθε τί ἄσχημο πού εἶναι φωλιασμένο μέσα στήν ἀνθρώπινη ψυχή, ἔρχεται νά δημιουργήσει σωστική γέφυρα μέ τή λατρευτική ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαιτέρως μέ τή Θεία Λειτουργία, μεταγγίζοντας στούς νέους μας τήν τροφή τῆς Ζωῆς, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά ἐξαλείψει τή μοναχικότητα μέσῳ τῆς συντροφιᾶς καί τῆς ἐπικοινωνίας, ἔρχεται νά σβήσει τά ψεύτικα φῶτα πού τυφλώνουν τόν νοῦ καί νά ἀνάψει τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας στίς ψυχές τῶν νέων μας. Τό Κατηχητικό Σχολεῖο ἔρχεται νά κατευνάσει τή βοή τῆς ἐκκοσμίκευσης γιά νά ἁπλωθεῖ ἡ λεπτή αὔρα τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

 

Παιδιά μου,

Ἡ Ἐκκλησία, ὡς φιλόστοργος Μητέρα, ἀνοίγει καί πάλι διάπλατα τά φτερά τῆς ἀγάπης της, τή ζεστή ἀγκαλιά της, γιά νά ὑποδεχθεῖ στά Κατηχητικά Σχολεῖα μας καί στίς ὑπόλοιπες πνευματικές δραστηριότητες ὅλους ἐσᾶς τούς νέους, γιά νά σᾶς προσφέρει ἁπλόχερα ὅσα δικαιωματικά σᾶς ἀνήκουν.

Παρακαλοῦμε νά ἀνταποκριθεῖτε στό κάλεσμα αὐτό. Ἡ συμμετοχή σας στίς κατηχητικές δραστηριότητες εἶναι μία ἀπόδειξη ὅτι τόν πρῶτο καί τόν τελευταῖο λόγο στή ζωή μας τόν ἔχει ὁ Χριστός, εἶναι μία ὁμολογία Πίστεως.

Ἐλᾶτε ὅλοι, ἐκπαιδευτικοί, γονεῖς καί κηδεμόνες, προσφιλῆ μας παιδιά, κοντά στήν Ἐκκλησία, γιά νά ὁπλίσετε μέ πνευματικές δυνάμεις τίς ψυχές σας, ὥστε νά ἀντιμετωπίσετε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς.

Εὔχομαι ὁ Χριστός νά εὐλογεῖ τή ζωή καί τά ἔργα σας. Ἡ Χάρις καί ὁ Φωτισμός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά κατοικεῖ στίς καρδιές σας. Καλή καί εὐλογημένη κατηχητική χρονιά!

 

Μετ’ εὐχῶν πατρικῶν

 

Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος