Μήνυμα Δημάρχου Αιγιαλείας για το θέμα κατάργησης λειτουργίας ΝΠΔΔ των Δήμων

Ως δήμαρχος Αιγιαλείας και επί τέσσερις τετραετίες δήμαρχος και έχοντας την εμπειρία της διοίκησης θέλω να αναφερθώ στο νομοσχέδιο που αφορά την αυτοδίκαιη κατάργηση των ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων  που αναρτήθηκε στο opengov.gr για δημόσια διαβούλευση.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι το μέτρο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που παρουσιάζουν τα νομικά πρόσωπα των δήμων, λόγω ελλιπούς στελέχωσης και διάσπασης των τοπικών υποθέσεων μεταξύ αυτών και του κεντρικού δήμου.

Η εμπειρία μου είναι εντελώς διαφορετική και περισσότερα προβλήματα θα προσθέσει, από αυτά που έρχεται να επιλύσει..
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων άρδευσης στην ΔΕΥΑ Αιγίου από τον δήμο, όπου πλέον είναι οργανωμένη με τον καλύτερο τρόπο πολύ πιο αποτελεσματική στην παροχή υπηρεσιών στους χρήστες,
Η συνέχιση της λειτουργίας των Νομικών Προσώπων και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων, αποτελεί μονόδρομο για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία τους και την παροχή υπηρεσιών στους δημότες.

Και αυτό διότι καμία επιτροπή η Αντιδημαρχία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την λειτουργία των υφιστάμενων Νομικών Προσώπων και των Κοινοφελών Επιχειρήσεων.
Παρακαλώ όπως επανεξετασθεί το θέμα και να συνεχισθεί όπως σήμερα η λειτουργία των  ΝΠΔΔ και των κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Δημήτριος Καλογερόπουλος