Μέχρι 31/3 οι δηλώσεις με τα ορθά στοιχεία των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτρης Καλαμίδας με σχετική ανακοίνωση ενημερώνει ότι μέχρι  31 Μαρτίου 2020 γίνονται δεκτές οι δηλώσεις με τα ορθά στοιχεία των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων, διαφορετικά μετά τη λήξη της προθεσμίας θα επιβληθούν πρόστιμα. Η ανακοίνωση αναφέρει: 

  • “ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΤΟΥ Ν. 4647/16-12-2019 ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΡΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ,   ΜΕΧΡΙ 31/3/2020, ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΛΙΣ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΠΡΩΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΤΕΛΟΣ ΦΟΡΟΥΚΑΙΤΑΠ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  1. ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ε9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ &
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.: Η ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΣΜΑ”.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  OIKONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ