Κ. Σπηλιόπουλος: Μπορεί ο Δήμαρχος κ. Καλογερόπουλος να υπογράψει τη σύμβαση του ηλεκτροφωτισμού που θα ζημιώσει το Δήμο Αιγιαλείας κατά τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ?

Για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος Αιγιαλείας επιχείρησε την περασμένη εβδομάδα να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το σχέδιο σύμβασης ηλεκτροφωτισμού,  που έχει προετοιμάσει, είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Μάταια βέβαια για τον Δήμαρχο.   Διότι στην πλειοψηφία αυτή, που σχηματίστηκε κατά της υπογραφής της σύμβασης του ηλεκτροφωτισμού, αυτή τη φορά συμπεριλαμβάνονται και Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου. Η πλειοψηφία αυτή για άλλη μία φορά αποφάσισε,  ότι η σύμβαση αυτή είναι επιζήμια για το Δήμο και δεν πρέπει να υπογραφεί.

Είχε προηγηθεί βέβαια άλλη ομόφωνη απόφαση σε προηγούμενη συνεδρίαση και πάλι απορριπτική για την περιβόητη σύμβαση του ηλεκτροφωτισμού, την οποία με αξιοσημείωτη επιμονή ο Δήμαρχος θέλει να υπογράψει. Έτι περαιτέρω είχαν προηγηθεί οι σαφείς αντιρρήσεις και αντιδράσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά για την σύμβαση του ηλεκτροφωτισμού.

Το σχέδιο αυτής της σύμβασης προβλέπει την αλλαγή λαμπτήρων και φωτιστικών στο σύνολο του Δήμου με κόστος 11,5 εκατομμύρια ευρώ και τούτο:

  • Παρότι, όπως όλοι γνωρίζουμε πλέον, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε προετοιμάσει αντίστοιχο έργο προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τότε βέβαια ο κ. Καλογερόπουλος είχε πρωτοστατήσει  με τους Δημοτικούς Συμβούλους,  που επηρέαζε,   ώστε να μην προχωρήσει το έργο,  διότι δήθεν ήταν πολύ ακριβό και επιζήμιο για τα συμφέροντα του Δήμου της Αιγιάλειας. 4,5 εκατομμύρια ήταν τότε ακριβό. Τώρα 11,5 εκατομμύρια τι είναι?
  • Παρότι έχει γίνει γνωστό ότι διάφορες εταιρείες που είχαν ενδιαφερθεί για το έργο, το είχαν κοστολογήσει κάτω των 3 εκατομμυρίων ευρώ (με ευρωπαϊκούς λαμπτήρες, και όχι κινεζικούς), όμως λόγω των ασφυκτικών περιορισμών, που ετέθησαν στη διακήρυξη δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Έτσι ο σχετικός διαγωνισμός είχε εξαιρετικά περιορισμένη συμμετοχή που έδωσε το γνωστό αποτέλεσμα των 11,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Κατόπιν τούτου, υπάρχουν πλέον σοβαρές ενδείξεις,  ότι δεν τηρήθηκαν οι στοιχειώδεις κανόνες διαφάνειας, αντικειμενικότητας, υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Ποιο ήταν όμως το επιχείρημα του Δημάρχου και των υποστηρικτών αυτού, στη μάταιη προσπάθειά τους να πείσουν την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου? Το επιχείρημα ήταν ότι από την αλλαγή φωτιστικών και λαμπτήρων θα κερδίσουμε από τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας 15 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου σύμφωνα με τις μελέτες απόδοσης.

Πράγματι έτσι είναι, αν η μελέτη και υπολογισμοί είναι σωστοί, θα έχουμε μείωση του ενεργειακού κόστους και κόστους συντήρησης. Όμως δεν είπαν κουβέντα για το επιπλέον 7-8 εκατομμύρια ευρώ που θα χρεώσουν τους πολίτες χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή το κέρδος θα είναι στο μισό, περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ για το Δήμο και τους πολίτες.

Μία άλλη όμως σοβαρή και υπεύθυνη Δημοτική Αρχή θα έκανε ανοιχτό, διαφανή και αντικειμενικό διαγωνισμό με προϋπολογισμό 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως είχε αρχικά υπολογιστεί αλλά και στην συνέχεια επιβεβαιωθεί από πολλές πλευρές. Έτσι θα είχε κέρδος τα 15 εκατομμύρια ευρώ λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας,   αλλά χωρίς το επιπλέον κόστος 7-8 εκατομμυρίων ευρώ της σύμβασης,  που θέλει να υπογράψει ο Δήμαρχος.

Η διαφορά είναι τεράστια και γεννά ερωτηματικά, όταν μάλιστα το κυρίαρχο όργανο του Δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο, με δύο αποφάσεις του έχει χαρακτηρίσει αυτό το διαγωνισμό ασύμφορο για το Δήμο και ότι πρέπει να σταματήσει.

Μία οδός υπάρχει για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των πολιτών. Με βάση το νόμο, μετά την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και την πρόσφατη επιβεβαιωτική,  ότι ο διαγωνισμός είναι ασύμφορος και πρέπει να σταματήσει άμεσα, δεν υπάρχει άλλη οδός για την Δημοτική Αρχή, από τη ματαίωση του διαγωνισμού.

Οφείλει άμεσα ο Δήμαρχος αλλά και η αναθέτουσα αρχή,  στην οποία έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα αυτή, δηλαδή η επιτροπή διαγωνισμού, να ματαιώσουν τη διαδικασία του διαγωνισμού με βάση το νόμο 4412/2016 και το Άρθρο 106.

Η απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όποια και αν είναι, δεν επηρεάζει ουδόλως το δικαίωμα του Δήμου που έχει εκφραστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε δημιουργεί καμία υποχρέωση έναντι του προσωρινού αναδόχου.

Πιθανές αξιώσεις από τον προσωρινό ανάδοχο θα ασκηθούν,  εφόσον καταστεί οριστικός με την υπογραφή της σύμβασης παρά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η σύμβαση αυτή δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο.

Η κοινωνία στη μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει,  ότι ο Δήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα, μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να υπογράψει την ασύμφορη σύμβαση που βλάπτει καταφανώς τα δημοτικά συμφέροντα. Αν το πράξει αναλαμβάνει και τις ανάλογες ευθύνες. Σημαντικά στελέχη της παράταξής του κράτησαν αποστάσεις από την εμμονική του προσπάθεια να υπογράψει αυτή τη σύμβαση. Ας λάβει υπόψη του ο Δήμαρχος ότι όλοι οι πολίτες γνωρίζουν πλέον πολλά γύρω από το διαγωνισμό αυτό του ηλεκτροφωτισμού

Εμείς δεσμευόμαστε ότι, αν οι συνδημότες μας, μας δώσουν την εντολή, θα κάνουμε ό,τι πρέπει για να έχουμε σύγχρονο σύστημα ηλεκτροφωτισμού σε όλο το Δήμο της Αιγιάλειας με όφελος πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος δεκαετίας και ότι δεν θα χρειαστεί να πληρώσουμε το καπέλο των 7-8 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργεί ο διαγωνισμός του κ. Καλογεροπούλου

Κ. Σπηλιόπουλος

Υποψήφιος Δήμαρχος Αιγιαλείας