ΚΕΠ-Ερμής : Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά

Δημοφιλής φαίνεται πως είναι η διαδικτυακή πύλη του ΚΕΠ ermis (http://www.ermis.gov.gr/),αφού οι πολίτες μπορούν εύκολα να εκδώσουν πιστοποιητικά που χρειάζονται. Σύμφωνα με την διαδικασία, αφού υποβάλετε στην πύλη ermis τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, παραλαμβάνετε το αποτέλεσμα (πιστοποιητικό, βεβαίωση, κλπ) είτε από την ηλεκτρονική σας θυρίδα είτε από το ΚΕΠ που δηλώνετε κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης, σας ζητείται η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή σας. Εάν επιθυμείτε το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική σας θυρίδα θα πρέπει να επιλέξετε ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014 Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων-Ερωτήσεις Απαντήσεις )

Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψετε τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής σας θυρίδας.

Την πορεία της αίτησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών σας. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή σας στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Θεματικό Ευρετήριο

Αναζήτηση υπηρεσίας ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δημοφιλέστερο αίτημα των πολιτών είναι η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Ακολουθεί  η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Αναλυτικά οι δημοφιλέστερες υπηρεσίες που προσφέρουν τα ΚΕΠ μέσω του κόμβoυ ermis, είναι κατά σειρά οι εξής:

– Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
– Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης
– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης
– Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ
– Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας
– Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ
– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου
– Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων
– Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου
– Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων
– Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ
– Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία
– Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου
– Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)

Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περαιτέρω πληροφορίες για την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ