Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς – ΚΔΑΠ η 25η Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε στον επίσημο ιστότοπό της η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στη πρόσκληση με αρ. πρωτ. 3070/11.7.2016 (Δράση “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής”) που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017 και δεν έλαβαν voucher, λόγω  εξάντλησης προϋπολογισμού, μπορούν να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βεβαίωση του Φορέα/Δομής παροχής των σχετικών υπηρεσιών περί αποδοχής του τέκνου ή των τέκνων τους, στην περίπτωση που τους χορηγηθεί voucher.

Παρακαλούνται οι επιλαχούσες μητέρες, να απευθυνθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Κ.Π.Δ.Α.»  για τις δομές των Παιδικών Σταθμών και των ΚΔΑΠ του Δήμου Αιγιαλείας,, (Βας. Κωνσταντίνου 76 Αίγιο, τηλ. 2691026694) έτσι ώστε να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση.

Η αίτηση των υποψηφίων καθώς και η σχετική βεβαίωση του Φορέα/Δομής πρέπει να υποβληθούν, σε αρχεία μορφής pdf, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: voucher@eetaa.gr

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής : 25/9/2016 και ώρα 23.59 μ.μ.