Καταγραφή παρατηρήσεων από τους κατοίκους Αβύθου, σχετικά με το έργο του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου

Από τον Δήμο Αιγιαλείας, καλούνται οι κάτοικοι του οικισμού Αβύθου της Κοινότητας Ροδοδάφνης, να προχωρήσουν σε επισημάνσεις και παρατηρήσεις σχετικά με το -σε εξέλιξη- έργο της κατασκευής του εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 4 Μαρτίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες, με την αρμόδια υπάλληλο κα Ανδριάνα Τριαντοπούλου, (πρώην Δημαρχείο Συμπολιτείας), τηλ. 26913-60820 και e-mail: atriantopoulou@aigialeia.gov.gr