“Κανένα έργο για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Αιγείρας”

“ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ…

Κανένα έργο δεν έχει δρομολογηθεί μέχρι σήμερα για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Αιγείρας.  Μοναδική έγνοια των ιθυνόντων είναι η μεταφορά των απορριμμάτων που βρίσκονται εκτός κυττάρου, μέσα στο κύτταρο, και αυτό προχωρά πολύ αργά γιατί ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Ούτε καν η προσπάθεια αποφυγής της μόλυνσης από την ξεχειλισμένη δεξαμενή δεν επιχειρείται, αφού πλέον το βυτιοφόρο του δήμου δεν εκτελεί τα δρομολόγια. Νέες μεγάλες κατολισθήσεις έχουν πραγματοποιηθεί στον ΧΥΤΑ, τόσο στα παλιά σημεία όσο και σε νεότερα με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί ζημιές οι αποθήκες που βρίσκονται στο χώρο. Η λίμνη που έχει σχηματιστεί από τα μολυσμένα στραγγίδια συνεχώς μεγαλώνει ενώ ο δρόμος σε εκείνο το σημείο όλο και περισσότερο ανοίγει και σχίζεται. Είναι θέμα ημερών να καταρρεύσει και τότε όλη η ποσότητα του μολυσμένου υγρού θα ξεχυθεί στο ποτάμι, βάζοντας σε κίνδυνο την στατικότητα όλου του χώρου. Η αποκομιδή των σκουπιδιών στην Αιγιάλεια παρουσιάζει πλέον σοβαρά προβλήματα, ενώ η έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα, καθυστερεί σημαντικά. Επίσης κανένα μέτρο προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης δεν έχει προχωρήσει.

Από τους υποψηφίους δημάρχους Αιγιάλειας και τις παρατάξεις τους,  λάβαμε τις απαντήσεις τους στα ερωτήματα που είχαμε θέσει με επιστολή μας στις 11 Απριλίου 2019. Όλοι όσοι απάντησαν στην επιστολή μας , δέχονται ότι ο ΧΥΤΑ είναι υπερκορεσμένος, παρουσιάζει προβλήματα λειτουργίας και θα πρέπει να κλείσει οριστικά.

Από τους υποψήφιους Δημάρχους δεν απάντησε στην επιστολή μας ο κ. Γούτος και η παράταξη του  «Αιγιάλεια Αύριο».

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ”