Καλογερόπουλος: “Ενεργός πλέον ο ρόλος των Δήμων στη διαμόρφωση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ”

– Διαδικτυακή συνάντηση ΚΕΔΕ – ΠΕΔ – ΕΕΤΑΑ

 

Μια ιστορικής σημασίας τηλεδιάσκεψη συγκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης με πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και με συμμετοχή όλων των προέδρων των Επιτροπών της Ένωσης, καθώς και εκπροσώπων των 13 Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και της ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης). Πρόκειται για την πρώτη διευρυμένη διαδικτυακή συνάντηση με θέμα το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, που πραγματοποιήθηκε ενόψει της σύγκλησης των  Επιτροπών Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, την εξειδίκευσή τους και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων. Όπως τονίστηκε, πλέον οι Δήμοι ως θεσμικοί εκφραστές των τοπικών κοινωνιών, έχουν ενεργό και ενισχυμένο ρόλο στις διαδικασίες διαμόρφωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων μετά και την ψήφιση του νόμου 4914/2022 και στο πλαίσιο αυτό, η διαδικτυακή συζήτηση περιστράφηκε τόσο γύρω από την ενημέρωση για τις θεσμικές προβλέψεις του νόμου αναφορικά με τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο νέο ΕΣΠΑ, όσο και από τις διαδικασίες που πρέπει να δρομολογήσουν οι ΠΕΔ και οι Δήμοι μαζί με την ΕΕΤΑΑ, μέσω μιας στενής και παραγωγικής συνεργασίας.

Στην εισήγησή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, αφού εξήρε την εξέλιξη που επιτρέπει στους Δήμους να αναπτύξουν τον νέο τους αναβαθμισμένο ρόλο, αναφέρθηκε στις εξής σημαντικότερες προβλέψεις του νόμου:

  • Συμμετοχή της ΚΕΔΕ στην εξειδίκευση των Τομεακών Προγραμμάτων και συμμετοχή των ΠΕΔ στην εξειδίκευση των Περιφερειακών Προγραμμάτων.
  • Συνεργασία της ΚΕΔΕ με τις επιτελικές δομές των Υπουργείων για την αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών, σε σχέση με τους τομείς πολιτικής του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση
  •  Δυνατότητα για πρώτη φορά στο ΕΣΠΑ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση με την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ μπορεί να αξιοποιήσει πόρους από το «Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης Δικαιούχων»  που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των ΟΧΕ-ΒΑΑ.
  • Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ), όπου συμμετέχουν κατά πλειοψηφία οι Δήμοι και η οποία διατυπώνει εισηγήσεις προς την Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων και έργων του Περιφερειακού Προγράμματος, το συντονισμό τους με τις δράσεις και τα έργα των Τομεακών και λοιπών Προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σημειώθηκε από τον κ. Καλογερόπουλο ότι  οι σχετικές προβλέψεις του νόμου δε σημαίνει ότι αυτόματα θα πραγματοποιηθούν. Γι’ αυτό τονίστηκε η ανάγκη προετοιμασίας από την ΚΕΔΕ, τις ΠΕΔ και την ΕΕΤΑΑ αλλά και σχετική συνεννόηση της ΚΕΔΕ με τους πολιτικούς προϊσταμένους των Διαχειριστικών Αρχών και κυρίως με τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Καλογερόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα φυτεύουμε τον σπόρο. Σημασία είναι να μπουν γερά θεμέλια, ανεξαρτήτως της προσωπικής πορείας του καθενός μας, ώστε αυτός ο σπόρος να αποφέρει καρπούς για τις τοπικές κοινωνίες και τους ανθρώπους τους», μην παραλείποντας να ευχαριστήσει προσωπικά τους συνεργάτες του με τους οποίους δουλεύουν εντατικά για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Στο τέλος της συζήτησης, αποφασίσθηκε η συντονισμός του προεδρείου της ΚΕΔΕ με τους προέδρους των ΠΕΔ για να προωθηθεί άμεσα η συγκρότηση των ΠΕΑΣ (Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού), σε όσες περιφέρειες δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί, να γίνει συστηματική ενημέρωση των Δήμων από την ΕΕΤΑΑ και να γίνει δικτύωση των ΠΕΔ με την ΕΕΤΑΑ και την Επιτροπή ΕΣΠΑ της ΚΕΔΕ με προτεραιότητα στην αξιοποίηση της τεχνικής βοήθειας, ιδιαίτερα στους μικρούς Δήμους, για ωρίμανση των προτάσεων και των έργων.