Καλαμίδας: “H βιωσιμότητα του Δήμου για το 2021 εξαρτάται από τον συνδυασμό εισπραξιμότητας και μείωσης δαπανών λόγω απορριμμάτων”

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2021

Η υφεσιακή οικονομική κατάσταση της χώρας μας επηρεάζει άμεσα την οικονομική διαχείριση του δήμου μας ως προς την εισπραξιμότητα-ρευστότητα. Η ανεργία, η εσωτερική υποτίμηση σε μισθούς και συντάξεις και ο COVID 19 έχουν συρρικνώσει κατά πολύ την αγοραστική δύναμη των πολιτών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Οι μεταφερόμενες τιμολογούμενες υποχρεώσεις του δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2021 ανέρχονται στο ποσό των 1.883.974,24€ εκ των οποίων το ποσό των 994.000€ είναι για τα απορρίμματα.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις του δήμου προϋποθέτουν άριστη και χρηστή οικονομική διαχείριση με υλοποίηση των κατωτέρω προτάσεων:

Α. Πραγματικούς ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα:

  1. Πρωτογενή πλεονάσματα
  2. Αποτροπή χρεωστικών δανείων
  3. Αποπληρωμή δανείων
  4. Πληρωμή τοκοχρεωλυσίων

και όχι τρίμηνους πλασματικούς προϋπολογισμούς ως οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε για το έτος 2021.

Β. Αυξανόμενη εισπραξιμότητα.

Συμβάλλει ώστε η ρευστότητα του δήμου να μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις υποχρεώσεις όσο και στην ανάκτηση της πιστοληπτικής ικανότητας.

Γ. Οι προ υπολογιζόμενες δαπάνες να μην υλοποιούνται χωρίς την άμεση διασφάλιση των προϋπολογιζόμενων εσόδων.

Εάν αυτό δεν εφαρμοσθεί τότε δημιουργούμε μεταφερόμενα πρωτογενή ελλείμματα στα επόμενα έτη με τον επερχόμενο κίνδυνο προ των πυλών ενός χρεωστικού δανείου με όλες τις συνέπειες.

Δ. Την αποπληρωμή των τιμολογούμενων εντός των χρονικών ορίων που επιτάσσει  ο νόμος.

Η μη πληρωμή και μακροχρόνια υποχρέωση των δαπανών μας οδηγούν σε μακροχρόνιες δικαστικές αποφάσεις, που ως απρόοπτο στον προϋπολογισμό, δημιουργούν με την σειρά τους ανισορροπία μεταξύ των τεκτονικών πλακών εσόδων εξόδων (δηλ. ελλείμματα).

Ε. Μεταφορά απορριμμάτων.

Στόχος μας είναι να μειωθεί το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων, μέσω άλλων κοντινών λύσεων, μέχρι τη δημιουργία του εργοστασίου στην Πάτρα.

 Στ. Αποπληρωμή των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

Έχουμε επιτύχει τη μείωση αποπληρωμής του μεγαλύτερου αριθμού των δικαστικών αποφάσεων ενώ ταυτόχρονα περιορίσαμε την αντίληψη προσφυγής σε λύσεις διεκδίκησης μέσω των δικαστηρίων που συνέπεια έχουν τις κατασχέσεις και δεσμεύσεις κεφαλαίων του δήμου σε όλες τις συστημικές τράπεζες.

Τέλος η βιωσιμότητα του δήμου για το 2021 εξαρτάται από τον συνδυασμό, ικανοποιητικής εισπραξιμότητας και μείωσης δαπανών λόγω απορριμμάτων. Το μεν πρώτο οφείλεται στην συνεργασία των υπηρεσιών (με αυξανόμενη την παραγωγικότητα και το ενδιαφέρον) και την ανταπόκριση των πολιτών στις υποχρεώσεις τους ως προς τον δήμο. Το δεύτερο αφορά κατά πόσο η πολιτική ηγεσία (αιρετοί) μπορεί να κατανοήσει τις διαχειριστικές δυσκολίες του δήμου, σε εποχές μικρής αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας. «Ευτυχισμένος και βιώσιμος θεωρείται αυτός που δεν δημιουργεί νέες ανάγκες εκεί που δεν χρειάζονται».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Καλαμίδας