Καλαμίδας: «Από Μάη… προϋπολογισμό! – Από 1η Απριλίου o ∆ήµος Αιγιάλειας δεν θα µπορεί να εκτελεί έργα»

Ο νέος προϋολογισµός για το 2021 δεν έχει ακόµα συνταχθεί, καθώς εκκρεµεί η απάντηση της Αποκεντρωµένης σχετικά µε τη διπλή απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, καθώς και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου για το τρέχον έτος.

Ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Καλαµίδας βρίσκεται όλο αυτό το διάστηµα υπ’ ατµόν, καθώς ο τοµέας που υπηρετεί είναι καθοριστικός για την λειτουργία του ∆ήµου. 

Ο «Τ.» επικοινώνησε µε τον Αντιδήµαρχο, ο οποίος ανέφερε:

«Ο ∆ήµος λειτουργεί από 1/1/2021 µε πλασµατικό προϋπολογισµό, όπως προβλέπει η νοµοθεσία και όριο έως τις 31 Μαρτίου 2021. Αυτό σηµαίνει πραγµατικά ότι από 1η Απριλίου ο ∆ήµος δεν θα µπορεί να υπογράφει συµβάσεις και να εκτελεί έργα καθώς δεν θα έχει προϋπολογισµό. Μόλις έχουµε την απόφαση της Περιφέρειας σχετικά µε τα δηµοτικά τέλη και το Τεχνικό Πρόγραµµα, υπάρχει µια χρονοβόρα διαδικασία που περιλαµβάνει την συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε προσχέδιο του προϋπολογισµού. Αφού εγκριθεί από την Οικονοµική πρεπει ν’ αναρτηθεί στον «Κόµβο» ∆ιαλειτουργικότητας στη διαδικτυακή βάση του ΥΠΕΣ, προκειµένου να γίνουν παρατηρήσεις στο προσχέδιο του προϋπολογισµού από το Υπουργείο. Στη συνέχεια να συνεδριάσει ξανά η Οικονοµική Επιτροπή µε το διορθωµένο προσχέδιο και αφού εγκριθεί να έρθει στο δηµοτικό συµβούλιο προς ψήφιση. Με όλα αυτά, λοιπόν, δεν προβλέπω να υπάρχει προϋπολογισµός εντός του µηνός Απριλίου. 

ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Το σηµαντικότερο όµως όλων, είναι τα απρόβλεπτα που συµβαίνουν στην Οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου. Αναφέροµαι σε πρόστιµα και σε διαταγές πληρωµής που δεν γνωρίζεις πότε θα σου χτυπήσουν την πόρτα». 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ

Από την έντυπη έκδοση «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», Πέμπτη 25/3/2021