Καλή Ανάσταση – Καλό Πάσχα από το aigialeia24.gr

Νέοι, γέροι και κόρες,
όλοι, μικροί – μεγάλοι, ετοιμαστήτε
μέσα στες εκκλησίες τες δαφνοφόρες
με το φως της χαράς συμαζωχτήτε
ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες
ομπροστά στους Αγίους και φιληθήτε!
Φιληθήτε γλυκά, χείλη με χείλη,
πέστε Χριστός ανέστη, εχθροί και φίλοι!

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ

Καλή Ανάσταση με αναγέννηση και ανάταση ψυχής από τον «ΤΥΠΟ της ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και το aigialeia24.gr