Καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου από τα καθήκοντά τους – “ΟΧΙ” στην υποβάθμιση του Πρωτοδικείου Αιγίου

Σύµφωνα µε τις αλλαγές που επέρχονται στο νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, το Πρωτοδικείο Αιγίου και το Ειρηνοδικείο Αιγιάλειας, αλλά και τα Ειρηνοδικεία Καλαβρύτων και Ακράτας καταργούνται και µεταφέρονται στο Πρωτοδικείο Πατρών.

Γιώργος Μπέσκος
(Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου):
– ” Είναι παράνοια να ανακοινώνεις κατάργηση δικαστικών σχηματισμών και να οδηγείς υποθέσεις ποινικές και αστικές στο Πρωτοδικείο Πατρών”

Ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αιγίου κ. Γιώργος Μπέσκος διαφωνεί κάθετα µε αυτή την απόφαση κάνοντας λόγο “για παράνοια”, ενώ σύσσωμο το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, αποφάσισε την Καθολική αποχή των μελών του  από τα καθήκοντά τους μέχρι και την Παρασκευή 9η Φεβρουαρίου 2024. Ακολουθεί η επιστολή:

 

ΠΡΟΣ

-. Γραφείο Πρωθυπουργού.

-. Κο Υπουργό Δικαιοσύνης.

-. Κο υφυπουργό Δικαιοσύνης.

-. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

  Το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγίου ομόφωνα αποφάσισε την καθολική αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2024. Δυστυχώς οι παλινωδίες στο θέμα του δικαστικού χάρτη, οι οποίες στοχοποιούν μεταξύ άλλων το Πρωτοδικείο Αιγίου συνεχίζονται. Είναι αδιανόητο ο δικαστικός σχηματισμός του Πρωτοδικείου Αιγίου, το οποίο διαθέτει τις πλέον σύγχρονες κτιριακές δομές από όλα τα Πρωτοδικεία της Χώρας καθώς επίσης και περισσότερες από 3.000 υποθέσεις ετησίως να υποβαθμίζεται σε περιφερειακό Πρωτοδικείο εξισούμενο με άλλα, τα οποία ούτε κτιριακές υποδομές έχουν και ελάχιστες υποθέσεις σε σχέση με το Πρωτοδικείο μας εκδικάζουν. Παρόλο που ο υπουργός και ο υφυπουργός δικαιοσύνης είχαν διαβεβαιώσει, ότι δεν θα υπάρχει καμία μείωση δικαστικής ύλης στο Πρωτοδικείο Αιγίου, δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδεμία επίσημη διαβεβαίωση περί τούτου υπήρξε. Με λύπη και αγανάκτηση παρακολουθούμε κριτήρια, που υπάρχουν για διατήρηση δικαστικών σχηματισμών, τα οποία είναι απόρροια πολιτικών πιέσεων και έχουν ως αποτέλεσμα να διατηρούνται δικαστικοί σχηματισμοί με άθλιες υποδομές και ελάχιστο αριθμό υποθέσεων σε σημείο μάλιστα να έρχονται σε πλήρη αντίφαση και αντίθεση με τα κριτήρια της παγκόσμιας τράπεζας, τα οποία επικαλείται η κυβέρνηση ως λόγο αναμόρφωσης του δικαστικού χάρτη.

  Το απολύτως παράδοξο και παράλογο της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης είναι, πως η επικαλούμενη από την κυβέρνηση αναγκαιότητα αναμόρφωσης του δικαστικού χάρτη ειδικώς για την περίπτωση του νομού Αχαΐας με τα τρία Πρωτοδικεία θα ηδύνατο άνετα να εξικνείται στην ύπαρξη κεντρικού Πρωτοδικείου Ανατολικής Αχαΐας με κεντρική έδρα το Αίγιο και περιφερειακή έδρα τα Καλάβρυτα. Τούτο είναι απολύτως λογικό, καθόσον το Πρωτοδικείο Αιγίου έχει ίσως τις καλύτερες κτιριακές υποδομές στην Χώρα, το όριο εκδικαζόμενων υποθέσεων υπερβαίνει κατά πολύ το όριο υποθέσεων, το οποίο τίθεται από την παγκόσμια τράπεζα και θα δύναται να εξυπηρετεί πολύ μεγάλη πληθυσμιακή (άνω των 60.000 κατοίκων) και γεωγραφική έκταση. Τέλος τούτη η επιλογή επιρρωνύεται καταλυτικά από τις ανύπαρκτες υποδομές του Πρωτοδικείου Πατρών, ως Πρωτοδικείο πρωτεύουσας, το οποίο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ιδικές του δικαστηριακές ανάγκες.

  Το Πρωτοδικείο Αιγίου, σύμφωνα με την έκθεση της παγκόσμιας τράπεζας, είναι στα πρώτα στην Χώρα, που συνδυάζουν ταυτόχρονα αναλογία αίθουσας και δικαστικού λειτουργού 1 προς 1 και χαμηλό κόστος ανά υπόθεση, το οποίο ανέρχεται στον δείκτη αξιολόγησης 1,66. Ο χρόνος δε περαίωσης των δικαστικών εκκρεμοτήτων είναι από τους πιο ταχύρρυθμους στην Χώρα. Είναι αδιανόητο και πέραν πάσης λογικής αφ’ ής στιγμής υπάρχει αυτό το χαμηλό κόστος να προβλέπεται οργανική του εξάρτηση από το Πρωτοδικείο Πατρών, όπου το κόστος ανά υπόθεση είναι 1,76 στον δείκτη αξιολόγησης και η αναλογία αιθουσών προς δικαστικούς λειτουργούς είναι από τις χειρότερες στην Χώρα. Είναι δε χαρακτηριστικό, πως στην Πάτρα οι δικαστικοί λειτουργοί δεν διαθέτουν καν γραφεία, σε αντίθεση με το Πρωτοδικείο Αιγίου, όπου υπάρχουν 7 ακροατήρια και 65 αυτοτελή γραφεία στο τετραώροφο οικοδόμημα.

  Όταν επιθυμείτε επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και μείωση του κόστους αυτής, η στοιχειώδης λογική επιτάσσει, όχι την υποβάθμιση αλλά την αναβάθμιση ενός πρότυπου δικαστικού σχηματισμού για την Δικαιοσύνη και την κοινωνία, όπως του Πρωτοδικείου Αιγίου. Τα όσα σας αναφέρουμε προκύπτουν σαφέστατα από στατιστικά δεδομένα και φωτογραφικό υλικό, τα οποία έχουν τεθεί υπ’ όψιν σας. Η υποβάθμιση και ο κατακερματισμός ενός υγιούς Πρωτοδικείου, όπως του Αιγίου οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια όχι στην επιτάχυνση αλλά στην επιβράδυνση των ρυθμών απόδοσης της Δικαιοσύνης και τεράστιας αύξησης του κόστους πρόσβασης σε αυτή αλλά και της εν γένει λειτουργίας της στον νομό Αχαΐας.

  Σας καλούμε την ύστατη στιγμή να ενισχύσετε και να αναβαθμίσετε λειτουργικά το Πρωτοδικείο Αιγίου πέρα από πολιτικά και ιστορικά κριτήρια και σκοπιμότητες, εάν πραγματικά ενδιαφέρεστε για την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων στα ζητήματα επιτάχυνσης της απονομής Δικαιοσύνης και στην μείωση του κόστους πρόσβασης τόσο για τον πολίτη όσο και για το κράτος.

  Καταγγέλλουμε άπαντες τους βουλευτές του νομού Αχαΐας, οι οποίοι είναι παντελώς άφαντοι και αδιάφοροι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά την κοινωνία την οποία δήθεν εκπροσωπούν.

 

ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΚΟΣ                    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΜΠΟΤΗΣ              ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΕΝΤΕΦΗΣ

 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΣΕΜΙΝΑ ΜΠΟΛΟΒΙΝΗ