Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Αιγιαλείας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Αιγιαλείας , το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αιγιαλείας. στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικνής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αιγιαλείας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 X  
2 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 X  
3 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25 X  
4 Ισπανικά για τον τουρισμό 25 X  

Σε περιπτώσεις αναστολής της δια ζώσης εκπαίδευσης λόγω περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid-19, τα τμήματα μάθησης θα υλοποιούνται μόνο μέσω τηλε-εκπαίδευσης (εξ αποστάσεως παρακολούθηση).

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Η αίτηση θα συμπληρωθεί και θα αποσταλεί από τον/ην ενδιαφερόμενο/η στο email pronoia@aigialeia.gov.gr .

 Οι αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα ξεκινούν από τη Πέμπτη 13 Μαΐου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : 26910 26136 (εσωτ. 5)

Ταχ. Διεύθυνση: Αράτου 67 & Ρ.Φεραίου

Email:  pronoia@aigialeia.gov.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.