Θερινά τμήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ιεράς Μητρόπολης

Από την Ιερά Μητρόπολη ανακοινώνεται ότι στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα λειτουργήσουν θερινά τμήματα μόνο για τους νέους που το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 θα είναι μαθητές της Γ΄Λυκείου αλλά και για όσους   επιθυμούν να αρχίσουν την  προετοιμασία τους για τις  επόμενες πανελλήνιες εξετάσεις.

Οι αιτήσεις εγγραφής θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, οδός Ρωμανιώλη 41 στο Αίγιο,  από 14 έως 18 Ιουνίου 2021 από 09.00 π.μ.-1.00μ.μ. στο ισόγειο. Υπεύθυνος εγγραφών ο κ. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος. Θα τηρηθούν απολύτως τα κοινωνικά κριτήρια.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα (σε περίπτωση αλλοδαπών επιπλέον και άδεια παραμονής)
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του μαθητή (σε περίπτωση αλλοδαπών επιπλέον και άδεια παραμονής)
  3. ΑΜΚΑ Μαθητή
  4. ΑΜΚΑ Γονέα
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  6. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος τελευταίου έτους (2019)
  7. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, σε περίπτωση αποφοίτων
  8. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ
  9. Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ένταξη σε ευπαθή κοινωνική ομάδα (πολυτεκνία, ανεργία, ΑΜΕΑ)

 

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ