Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αιγίου ευχαριστεί την εταιρεία Coca-Cola 3E

Η Διοικητής και οι υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου θα ήθελαν να ευχαριστήσουν  την εταιρεία COCA- COLA3EΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε.– βιομηχανία αναψυκτικών – Χυμών (υποκατάστημα της Τέμενης)για την προσφορά της προς το προσωπικό  της Υπηρεσίας μας.

Με την δωρεά της  προσφέρει τα μέγιστα  στην ενίσχυση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. Όλο αυτό υποδηλώνει την εκτίμησή της στην αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος αναφορικά με  την ασφάλεια και την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών .

Με τιμή

Η Διοικητής της Π.Υ. Αιγίου

Ευφροσύνη Β. Λαλιώτη, Αντιπύραρχος