Η “Ποιοτική Αιγιάλεια” συμπαρίστανται στον αγώνα των εργαζόμενων της Καθαριότητας των σχολικών κτιρίων του Δήμου

Η επικεφαλής Βασιλική Ψυχράμη και τα μέλη της δημοτικής παράταξης «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ» συμπαρίστανται στον αγώνα των εργαζόμενων στον τομέα της Καθαριότητας των σχολικών κτιρίων του Δήμου, που διεκδικούν μόνιμη, πλήρη και σταθερή εργασία με αορίστου χρόνου συμβάσεις, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Στέκεται έτσι στο πλευρό του Σωματείου Καθαριστών και Καθαριστριών Αιγιαλείας και Καλαβρύτων που βρίσκεται σε φάση κινητοποιήσεων συντασσόμενο με την Πανελλήνια Ομοσπονδία του. Κρίνει δε τα αιτήματα των καθαριστριών δίκαια, καθώς σχετίζονται με καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών, αξιοπρεπείς αμοιβές, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτα για την παράταξή μας που αναγνωρίζει τον καθημερινό αγώνα των καθαριστριών και το κοινωνικό έργο που επιτελούν, ώστε να μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα σε καθαρό και υγιές περιβάλλον.